Site Policy

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยซาไค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

เว็บไซต์นี้ควรถูกใช้หลังจากอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทของเราปรับปรุงและจัดการกับข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าด้วยความระมัดระวังอย่างมาก อย่างไรก็ตามพวกเราจะไม่รับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่มีไวรัส หรือหน่วยงานที่เป็นอันตรายบนฐานข้อมูลเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สาม ยกเว้นการใช้งานส่วนบุคคล หรือการใช้งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์อุญาต ห้ามใช้

การเชื่อมโยง

ถึงแม้ว่าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้จะถูกอนุญาตในข้อกำหนด แจ้งเพื่อทราบว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือวิธีการเชื่อมโยง มันเป็นไปได้ที่การเชื่อมโยงจะถูกลบ

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ซึ่งถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของพวกเรา การที่เว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่าบริษัทของเราจะรับรองเว็บไซต์นี้